РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна «Транспортні системи та технології перевезень»
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Науки:
технічні (29.12.2014) перереєстрація
технічні (17.03.2020)
Спеціальності:
273 - Залізничний транспорт (17.03.2020)
275 - Транспортні технології (за видами) (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17328-6098Р від 14.10.2010

Вид видання: збірник Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 1-2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2222-419(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2313-8688(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

В статтях висвітлені результати наукових досліджень, виконаних авторами в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях у сфері формування та забезпечення ефективної роботи складових елементів транспортного комплексу, розвитку його матеріально-технічної бази, удосконалення технологій експлуатаційної, вантажноїта комерційної роботи транспорту.

Results of researches, which are made in the Dnepropetrovsk National University of RailwayTransport named after Academician V. Lazaryan and other organizations in the fields of formation and effective operation of the constituent elements of the transport sector, its material and technical base development, freight and commercial operation improvement are presented in the articles.

В статьях отражены результаты научных исследований, выполненных авторами в Днепропетровском национальном университете железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна и других организациях в сфере формирования и обеспечения эффективной работы составных элементов транспортного комплекса, развития его материально-технической базы, усовершенствования технологии эксплуатационной, грузовой и коммерческой работы транспорта.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
Google Scholar
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(0562) 33-19-13
FAX:
trans_sys@upp.diit.edu.ua
вул. Лазаряна, 2, м. Дніпро-10, Дніпропетровська область, Україна, 49010