РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення
Науки:
біологічні (21.12.2015)
сільськогосподарські (21.12.2015)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 9531 від 18.01.2005

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 0320-8605(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Публікуються результати наукових досліджень в галузі теоретичних основ селекції, насінництва, сільськогосподарських культур, а також селекційних розробок зі створення сортів, гібридів культурних рослин.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані


FAX:

Селекційно-генетичний інститут Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення, Овідіопольська дорога, 3, м. Одеса, 65036, Україна