РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Український державний університет залізничного транспорту
Науки:
технічні (21.12.2015) перереєстрація
технічні (15.10.2019) перереєстрація
технічні (28.12.2019)
Спеціальності:
131 - Прикладна механіка (15.10.2019)
132 - Матеріалознавство (15.10.2019)
133 - Галузеве машинобудування (15.10.2019)
192 - Будівництво та цивільна інженерія (15.10.2019)
193 - Геодезія та землеустрій (15.10.2019)
273 - Залізничний транспорт (15.10.2019)
275 - Транспортні технології (за видами) (15.10.2019)
144 - Теплоенергетика (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21515-1141ПР від 27.07.2015

Вид видання: збірник Періодичність: 8 на рік (із свідоцтва); 8 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1994-7852(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2413-3795(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

The collection presentsmaterials and scientific research results of scientists and railway transport specialists, research institutions and industrial branches concerning current tasks and problems of railway operation and maintenance, rolling stock and hauling operation, transport construction and railway track, automation, teleautomatics and communication. The collection is intended for engineers, graduate and undergraduate students and specialists in railway transport.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Google Scholar
CrossRef
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 (057) 730-10-05,+38 (057) 771-46-83
FAX: +38 (057) 771-46-83
znp@kart.edu.ua
61050, Харківська область, м. Харків, майдан Фейєрбаха,7