РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Уманський національний університет садівництва
Науки:
сільськогосподарські (29.12.2014) перереєстрація
економічні (06.03.2015) перереєстрація
сільськогосподарські (15.10.2019)
економічні (15.10.2019)
технічні (15.10.2019)
Спеціальності:
051 - Економіка (15.10.2019)
072 - Фінанси, банківська справа та страхування (15.10.2019)
073 - Менеджмент (15.10.2019)
075 - Маркетинг (15.10.2019)
076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (15.10.2019)
241 - Готельно-ресторанна справа (15.10.2019)
281 - Публічне управління та адміністрування (15.10.2019)
101 - Екологія (15.10.2019)
181 - Харчові технології (15.10.2019)
201 - Агрономія (15.10.2019)
202 - Захист і карантин рослин (15.10.2019)
203 - Садівництво та виноградарство (15.10.2019)
206 - Садово-паркове господарство (15.10.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17791-6641 ПР від 17.03.2011

Вид видання: збірник Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 0134-6393(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2415-8240(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: зовнішнє, внутрішнє

Тематика

Основна мета збірника - висвітлення результатів наукових досліджень, різних точок зору з глобальних і поточних наукових проблем, аналіз перспектив на майбутнє. На його сторінках читачі зустрінуться як з представниками сучасної вітчизняної наукової еліти, професорсько-викладацьким складом вищих навчальних закладів, керівниками та спеціалістами підприємств і організацій, представниками органів державної влади, так і вченими інших країн з різних питань сільськогосподарського виробництва та економіки. Головним критерієм при відборі матеріалів для публікації є їх відповідність статусу даного видання, новизна та актуальність ідей, наукова та фактична достовірність поданого матеріалу.

The main purpose of the journal is to publish research papers with different points of view on current global and private scientific problems, and to analyse the prospects for the future. On its pages, readers will get information about the ideas of representatives of the modern national scientific elite, professors of universities, heads and specialists of enterprises and organizations, representatives of public authorities and scientists from other countries on various aspects of agricultural production and the economy. In order for material to be published in the journal, it must meet compliance standards, the ideas must be relevant and innovative, and the research must be reliable.

Основная цель сборника - освещение результатов научных исследований, различных точек зрения по глобальным и текущим частным научным проблемам, анализ перспектив на будущее. На его страницах читатели встретятся как с представителями современной отечественной научной элиты, профессорско-преподавательским составом высших учебных заведений, руководителями и специалистами предприятий и организаций, представителями органов государственной власти, так и учеными других стран по различным вопросам сельскохозяйственного производства и экономики.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(04744)4–69–87,(096)205–43–70
FAX:
sbornik-unaus@ukr.net
вул. Інститутська, 1, п/в "Софіївка-5, м. Умань, Черкаська область, Україна, 20305