РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Лінгвістичні дослідження»
останнє оновлення 17-09-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Науки:
філологічні (13.07.2015) перереєстрація
філологічні (02.07.2020)
Спеціальності:
35 - Філологія (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15671-4143 ПР від 21.09.2009

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2-4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2312-0665(print)
Мова повного тексту:
Українська
ISSN: 2312-7546(online)
Мова повного тексту:
Українська

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе", зовнішнє, внутрішнє

Тематика

Публікуються статті, що віддзеркалюють найновіші дослідження в царині мовознавства. Вони охоплюють проблеми теорії мови, прикладної лінгвістики, методики викладання лінгвістичних дисциплін. Тематика і змістова наповненість статей пов’язана із дослідженням української мови в річищі сучасних напрямів мовознавства - лінгвістичної концептології, прагмалінгвістики, функціональної, комунікативної, дискурсивної лінгвістики, текстології.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Ulrichsweb Global Serials Directory
WorldCat
Index Copernicus
Open Academic Journals Index (OAJI)
Academic Research Index (ResearchBib)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Google Scholar
Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(0572) 68-02-36
FAX:
lingvos@meta.ua
61168, Харківська область, м. Харків, вул. Валентинівська, 2.