РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки
Сборник научных трудов Черкасского государственного технологического университета. Серия: Экономические науки
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Черкаський державний технологічний університет
Науки:
економічні (06.03.2015) перереєстрація
економічні (28.12.2019)
Спеціальності:
51 - Економіка (28.12.2019)
71 - Облік і оподаткування (28.12.2019)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (28.12.2019)
73 - Менеджмент (28.12.2019)
75 - Маркетинг (28.12.2019)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (28.12.2019)
281 - Публічне управління та адміністрування (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 6060 від 16.04.2002

Вид видання: збірник Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2306-4420(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: зовнішнє

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
ICI Journals Master List
EBSCOhost
Open Academic Journals Index (OAJI)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(0472) 73-02-87
FAX:
zbirecon @ ukr.net
бул. Шевченко 460, кімн. 305-10, м. Черкаси, Черкаська область, Україна, 18006