РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології»
останнє оновлення 30-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України
Науки:
психологічні (06.03.2015) перереєстрація
психологічні (28.12.2019)
Спеціальності:
53 - Психологія (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19651-9451 ПР від 30.01.2013

Вид видання: збірник Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2227-6246(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2663-6956(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

У збірнику наукових праць висвітлюютьсянайбільш актуальні проблеми сучасної психології. У ньому представлено широкий спектр наукових розробок вітчизняних і закордонних дослідниківугалузізагальної,педагогічної,вікової,експериментальної, медичної та спеціальної психології. У представлених наукових працях аналізуються проблеми чинників,умоврозгортанняітруднощівпсихічногорозвитку, питаннявіковихйіндивідуальнихособливостейстановлення особистості та психології навчання, обговорюються перспективи можливихновихпсихолого-педагогічнихпідходівдопроблем сучасної психології.

It presents a wide range of studies by Ukrainian and foreign researchers in the fields of general, pedagogical, age, experimental, medical and special psychology. It presents analysis of the issues,conditions,anddifficultiesofpsychologicaldevelopment, agerelated and individual differences in the development of an individual and psychology of education.Theresearchpresentedinthiscollectionofpapersaddresses the issues of causes and conditions of problems that may arise in an individual’spsychologicaldevelopment,issuesofagedifferences and individual differences, and the field of pedagogical education; discussespossibilitiesofnewpsychologicalandpedagogicalapproaches to various issues of contemporary psychology.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Google Scholar
Academic Research Index (ResearchBib)
Open Academic Journals Index (OAJI)
The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
WORLD CATALOGUE OF SCIENTIFIC JOURNALS
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

098 264 95 95
FAX: (03849) 3-90-06
aksiomaprint@ukr.net
Контактна особа Ліана Анатоліївна Онуфрієва
вул. Уральська, 30а, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна, 32300