РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Humanities Studies
останнє оновлення 06-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Запорізький національний університет
Маріямпольська колегія (Литва)
Науки:
філософські (06.03.2015) перереєстрація
філософські (17.03.2020)
Спеціальності:
33 - Філософія (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №23925-13765ПР від 23.04.2019

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2708-0390(print)
Мова повного тексту:
Українська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2708-0404(online)
Мова повного тексту:
Українська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Часопис демонструє, що світ трансформується, стрімко, до невпізнання, ми перебуваємо на порозі нової промислової і технологічної революцій, які докорінно змінюють плин нашого повсякдення, способи роботи, взаємодії та екзистенції людини. Нічого подібного до четвертої промислової та технологічної революцій людство не зазнавало. Новітні технології міцно поєднують фізичний, цифровий і біологічний світи. З’являються нові бізнес-моделі, перебудовуються системи виробництва, споживання. Ці зміни трансформують людину, природу суспільство і все людство, тому необхідно вчитися ними керувати.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Ulrichsweb Global Serials Directory
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
EBSCOhost
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
WorldCat
Academic Search Engine
Academic Research Index (ResearchBib)
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Index Copernicus
Google Scholar
Science Library Index (Scinli)
Philpapers
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD)
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38(050)637 27 68
valentinavoronkova236@gmail.com
Проспект Соборний, 226, кімната 32, м. Запоріжжя, Запорізька область, 69006, Україна