РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право
Foreign trade: economics, finance, law
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Державний торговельно-економічний університет (Київський національний торговельно-економічний університет)
Науки:
економічні (12.05.2015) перереєстрація
економічні (28.12.2019)
юридичні (07.10.2016) перереєстрація
юридичні (17.03.2020)
Спеціальності:
051 - Економіка (28.12.2019)
071 - Облік і оподаткування (28.12.2019)
072 - Фінанси, банківська справа та страхування (28.12.2019)
073 - Менеджмент (28.12.2019)
075 - Маркетинг (28.12.2019)
076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (28.12.2019)
292 - Міжнародні економічні відносини (28.12.2019)
081 - Право (17.03.2020)
293 - Міжнародне право (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22092-11992ПР від 16.05.2016

Вид видання: журнал Періодичність: 6 на рік (із свідоцтва); 6 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2616-6100(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2616-6119(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

Висвітлення результатів наукових досліджень теоретичного і практичного спрямування у галузі міжнародної та вітчизняної економіки, фінансів і права.

The journal publishes on theoretical research results and practical guidance in international and domestic economy, finance and law.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Google Scholar
Academic Research Index (ResearchBib)
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Journal Citations Report
International Institute of Organized Research (I2OR)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(0038044) 529-30-61
FAX:
zt@knteu.kiev.ua
Київський національний торговельно-економічний університет 19, вул. Кіото, м. Київ, Україна, 02156