РЕЄСТР наукових фахових видань України

Імунологія та алергологія: наука і практика
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Українське товариство фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації
ДУ "Інститут урології НАМН України
Науки:
медичні (13.03.2017)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15721-4193 Р від 08.10.2009

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 1-4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Архів
ISSN: (print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Висвітлення теоретичних і практичних питань загальної та прикладної імунології та алергології.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані


FAX:

04053, м. Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9А, Інститут Урології НАМН України