РЕЄСТР наукових фахових видань України

Інвестиції: практика та досвід
останнє оновлення 18-09-2020
Категорiя Б
Засновник(и):
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
ТОВ «ДКС Центр»
Науки:
державне управління (29.12.2014) перереєстрація
економічні (13.07.2015) перереєстрація
економічні (02.07.2020)
державне управління (02.07.2020)
Спеціальності:
51 - Економіка (02.07.2020)
71 - Облік і оподаткування (02.07.2020)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (02.07.2020)
73 - Менеджмент (02.07.2020)
75 - Маркетинг (02.07.2020)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (02.07.2020)
281 - Публічне управління та адміністрування (02.07.2020)
292 - Міжнародні економічні відносини (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17597-6447 ПР від 29.03.2011

Вид видання: журнал Періодичність: 24/р (із свідоцтва); 24/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2306-6814(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Scientific Indexing Services (SIS)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 223-26-28,537-14-33,(044) 458-10-73
FAX: (044) 458-10-73
economy_2008@ukr.net
04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 18, к. 29