РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Іноземна філологія
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Львівський національний університет імені Івана Франка
Науки:
філологічні (11.07.2016) перереєстрація
філологічні (02.07.2020)
Спеціальності:
35 - Філологія (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 14598-3569 Р від 29.10.2008

Вид видання: збірник Періодичність: 1-2 на рік (із свідоцтва); 1-2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2078-340(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2078-2373(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

У збірнику публікують наукові праці, які висвітлюють дослідження у галузі іноземної філології в Україні з тематики, що охоплює різноманітні аспекти вивчення германських і романських мов, із застосуванням сучасних методів моделювання лінгвістичних об’єктів, а також перекладознавства, зарубіжного й порівняльного літературознавства, класичної філології, методики викладання іноземних мов.

The volume publishes scientific papers that highlight research in the area of Foreign Languages ​​in Ukraine on topics covering various aspects of the study of Germanic and Romance languages​​, with the use of modern methods of modeling linguistic objects, as well as translation, foreign and comparative literature, classical philology, methods of teaching.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(032) 239-46-80
FAX:
translation.lnu@gmail.com
кафедра міжкультурної комунікації та перекладу, Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет іноземних мов, вул. Університетська, 1/417, 79000, м. Львів, Львівська область, Україна