РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Іноземні мови
Foreign Languages
останнє оновлення 06-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Київський національний лінгвістичний університет
ТОВ "Видавництво "Ленвіт"
Науки:
педагогічні (21.12.2015) перереєстрація
педагогічні /13.00.02 / (15.03.2019)
Спеціальності:
11 - Освітні, педагогічні науки (15.03.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7259 від 05.05.2003

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1817-8510(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Німецька, Французька, Іспанська, Японська (змішаними мовами)
ISSN: 2616-776X(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Німецька, Французька, Іспанська, Японська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Проблематика журналу «Іноземні мови»: методика реалізації міжкультурної іншомовної освіти у різних типах освітніх закладів; особливості навчання іноземних мов і культур у закладах дошкільної освіти, загальної середньої освіти і вищих закладах освіти; професійно-методична підготовка майбутніх учителів та викладачів іноземних мов і культур; методика навчання перекладу; сучасні засоби і технології навчання іноземних мов і культур у різних типах освітніх закладів; історія методики навчання іноземних мов і культур; психолого-педагогічні засади навчання іноземних мов і культур.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

044 529 83 26
FAX:
inozemnimovy@gmail.com
03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 73, Київський національний лінгвістичний університет, кафедра методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій