РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Інтелект XXI
останнє оновлення 10-02-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний університет харчових технологій
Громадська організація "Інститут проблем конкуренції"
Науки:
економічні (17.01.2014) перереєстрація
економічні (02.07.2020)
Спеціальності:
51 - Економіка (02.07.2020)
71 - Облік і оподаткування (02.07.2020)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (02.07.2020)
73 - Менеджмент (02.07.2020)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19206-9006 ПР від 05.07.2012

Вид видання: журнал Періодичність: 6 /р (із свідоцтва); 6 /р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2415-8801(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Розвиток науки і освіти, популяризація економічних знань, формування економічного типу мислення, інформування наукового середовища про сучасні дослідження та розробки в сфері економіки.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (095) 933 63 72
FAX:
journal@intellect21.nuft.org.ua
Редакція наукового журналу "Інтелект ХХІ", вул. Володимирська, 68, м. Київ, Україна, 01033