РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Інтелігенція і влада
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Одеський національний політехнічний університет
Науки:
історичні (07.10.2015)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7326 від 21.05.2003

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 1-4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2311-4932(print)
Мова повного тексту:
Українська

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

Збірник друкує статті, об’єднані загальною темою «Інтелігенція і влада». В статтях представлений ретроспективний аналіз різних аспектів діяльності інтелігентської верстви: духовної, наукової, господарської, громадсько-політичної. Різноплановий характер статей свідчить про багатовимірність проблематики інтелігенції. На основі архівних матеріалів, періодичної преси та інших джерел цикл публікацій збірника висвітлює малодосліджені питання діяльності інтелігенції та владних інституцій України нової та новітньої доби, зокрема науково-педагогічної діяльності, міського самоврядування та адміністративного управління, політики влади щодо інтелігеції; постаті видатних представників української інтелігенції; історіографії та джерелознавства.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Slavic Humanities Index
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(048) 705-83-14,(048) 705-84-04
FAX:
kaf_histori_onpu@ukr.net
Кафедра історії та етнографії України, Одеський національний політехнічний університет, проспект Т. Г. Шевченка, 1, м. Одеса, 65044