РЕЄСТР наукових фахових видань України

Інформатика та математичні методи в моделюванні
Informatics and mathematical methods in simulation
Информатика и математические методы в моделировании
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Одеський національний політехнічний університет
Науки:
технічні (25.04.2013)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17610-6460 Р від 04.04.2011

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2223-5744(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2226-1923(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Основним завданням журналу є вирішення наукових та науково-практичних проблем, що лежать на стику прикладної, класичної математики та інформатики. Журнал публікує огляди та оригінальні дослідження, тематика яких включає в себе розгляд у теоретичному та експериментальному аспектах питань математики, зокрема, математичного моделювання, алгебри, матричного аналізу, теорії графів; інформаційних технологій, а також проблем передачі інформації.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Index Copernicus
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (048) 705 8506
FAX:
immm.ukraine@gmail.com
Одеський національний політехнічний університет, проспект Шевченка, 1, Одеса, 65044 Україна