РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Information Technologies in Education (ITE)
Інформаційні технології в освіті
Информационные технологии в образовании
останнє оновлення 06-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Херсонський державний університет
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
Науки:
педагогічні (13.07.2015) перереєстрація
педагогічні (17.03.2020)
Спеціальності:
11 - Освітні, педагогічні науки (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24162-14002 ПІ від 01.10.2019

Вид видання: збірник Періодичність: 3 /р (із свідоцтва); 2-4 /р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1998-6939(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2306-1707(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

ІТО є каналом поширення та передачі знань, де вчені, практики та дослідники можуть обговорювати, аналізувати, критикувати, синтезувати, спілкуватися та підтримувати розробку та впровадження ІТ і пов'язаних з ними наслідків у всіх аспектах їх використанняу сфері освіти. ITО публікує оригінали статей високої якості присвячені науковим, методичним, організаційним і технологічним аспектам розробки, прийняття і застосування ІКТ для управління вищими і середніми навчальними закладами. У журналі також публікуються статті присвячені вирішенню наукових, дидактичних, організаційних і технологічних проблем, спрямованих на створення, розповсюдження, і використання ІКТ та відповідного програмного забезпечення у викладанні і навчанні.

ITE promotes a dissemination and knowledge transfer channel where academics, practitioners, and researchers can discuss, analyze, criticize, synthesize, communicate, and elaborate the developments and related impacts of IT in all aspects of their use in education. ITE publishes original high quality articles on scientific, methodological, organizational, and technological aspects of the development, adoption, and application of ICT for the management of higher and secondary educational institutions. The journal also solicits papers elaborating the solutions of the scientific, didactic, organizational and technological challenges aiming at creating, transferring to, and exploiting ICT and relevant software in teaching and learning.

ИТО является каналом распространения и передачи знаний, где ученые, практики и исследователи могут обсуждать, анализировать, критиковать, синтезировать, общаться и поддерживать разработку и внедрение ИТ и связанных с ними последствий во всех аспектах их использования в сфере образования. ИTО публикует оригиналы статей высокого качества посвященные научным, методическим, организационным и технологическим аспектам разработки, принятия и применения ИКТ для управления высшими и средними учебными заведениями. В журнале также публикуются документы посвященные решению научных, дидактических, организационных и технологических проблем, направленных на создание, распространение и использование ИКТ и соответствующего программного обеспечения в преподавании и обучении.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Ulrichsweb Global Serials Directory
WorldCat
CrossRef
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Index Copernicus
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38(067)55-15-007,38(0552)32-67-94,38(0552)32-67-85
FAX: 38(0552)32-67-85
ikt@kspu.edu
Херсонський державний університет, вул. Університетська (40 років Жовтня), 27, м. Херсон, Херсонська область, Україна, 73000