РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Інформаційно-телекомунікаційні науки
Іnformation and Telecommunication Sciences
Информационно-телекоммуникационные науки
останнє оновлення 09-09-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Науки:
технічні (25.04.2013) перереєстрація
технічні (17.03.2020) перереєстрація
технічні (02.07.2020)
Спеціальності:
172 - Телекомунікації та радіотехніка (17.03.2020)
122 - Комп’ютерні науки (02.07.2020)
125 - Кібербезпека (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: KB № 20753-10553ПP від 18.04.2014

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2312-4121(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2411-2976(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Журнал відображає наукові досягнення за такими напрямами: Теорія телекомунікацій та обробка сигналів; Побудова сучасних і перспективних мереж; Бездротові технології та системи; Управління в системах та мережах телекомунікацій; Моделювання та оптимізація систем і мереж; Програмні засоби та інформаційні ресурси телекомунікацій; Кабельні та волоконно-оптичні системи; Мікрохвильова техніка та терагерцеві технології; Історія телекомунікацій

The program target of our journal is the highlighting of information in the following areas: Telecommunication Theory and Signal Processing; Construction of Modern and Future Information Exchange Network; Wireless Technologies, Systems and Networks; Sensor Networks; Microwave and Terahertz Technology and Fiber-Optic Systems in Telecommunication; Management in the Systems and Telecommunication Networks and Their Modeling; Technologies and Programming Tools in Telecommunication Systems; Merging of Information and Telecommunication Networks and Services; Management of Activity and Infrastructure of Information and Communication Services Providers; Services and Service Delivery Platforms Design in the Global Environment; Development of Web-Technologies, Models, Methods, Protocols and Means of Software Platforms and Services Interaction; Intellectualization and Productivity Improvement; History of Telecommunications and Information Technology.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (044) 204-83-13,38 (044) 236-62-13
FAX:
e-mail telesc.kpi[at]gmail.com
Інститут телекомунікаційних систем НТУУ «КПІ», Індустріальний пров., 2, к. 604, м. Київ, 03056, Україна