РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Історико-культурні студії
Historical and Cultural Studies
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Національний університет «Львівська політехніка»
Інститут народознавства НАН України
Науки:
історичні (22.12.2016)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21628-11528Р від 21.08.2015

Вид видання: журнал Періодичність: 1/р (із свідоцтва); 1/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2409-3408(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

Дослідженння актуальних проблем з історії та культури, музейної та пам’яткоохоронної справ.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 0322 258-21-59
FAX:
IUEK.dept@lpnu.ua
Національний університет «Львівська політехніка», вул. С.Бандери, 12, 79013, Україна