РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Історичний архів. Наукові студії
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України
Науки:
історичні (07.10.2015)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15367-4039ПР від 07.07.2009

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 1-2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2077-5709(print)
Мова повного тексту:
Українська, Російська, Польська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2413-578X(online)
Мова повного тексту:
Українська, Російська, Польська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Збірник містить публікації історичних джерел, джерелознавчих та історіографічних досліджень, статей з актуальних проблем історії України та всесвітньої історії, міжнародних відносин, історії історичної науки, рецензії, повідомлення про наукові події та заходи.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Ulrichsweb Global Serials Directory
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(0512) 76-55-99,(050) 820-57-26
FAX: (0552) 46-51-94
avi@chmnu.edu.ua,e.sinkevych@gmail.com
вул. 68 Десантників, 10, м. Миколаїв, 54003