РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
ДВНЗ «Національний гірничий університет»
Науки:
історичні (13.03.2017)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11291-171 Р від 05.06.2006

Вид видання: збірник Періодичність: 1/р (із свідоцтва); 1/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: (print)
Мова повного тексту:
Українська

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Розглянуто проблеми регіональної історії, проведено аналіз документальних джерел, опубліковано біографічні, генеалогічні розвідки та матеріали.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38-0562-46-90-45,066-408-05-17
FAX:
gall_bogdan@ukr.net
49005, Дніпро, ДВНЗ «Національний гірничий університет», просп. К. Маркса, 19