РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Історія науки і техніки
History of science and technology
История науки и техники
останнє оновлення 23-06-2022
Категорiя А
Засновник(и):
Державний університет інфраструктури та технологій
Науки:
історичні (04.07.2014) перереєстрація
історичні (17.03.2020) перереєстрація
історичні (29.06.2021)
Спеціальності:
032 - Історія та археологія (17.03.2020) перереєстровано
032 - Історія та археологія (29.06.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №23041-12881 ПР від 28.12.2017

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2415-7422(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2415-7430(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе", зовнішнє, внутрішнє

Тематика

Збірник наукових праць "Історія науки і техніки" має за мету висвітлення актуальних питань проблем історії науки й техніки, історії України, всесвітньої історії, міжнародних відносин, історіографії, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін, теорії і методології історичної науки, археології, етнології, історії природознавства.

The program aims of the collection of scientific works "History of Science and Technology": publication of original and overview works on the history of science and technology, history of Ukraine, world history, historiography, source study, special historical disciplines, theory and methodology of historical science, archeology, ethnology, history of natural science.

Целью сборника научных трудов "История науки и техники" является освещение актуальных вопросов проблем истории науки и техники, истории Украины, всемирной истории, историографии, источниковедения, специальных исторических дисциплин, теории и методологии исторической науки, археологии, этнологии, истории естествознания.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Academic Research Index (ResearchBib)
Index Copernicus
Ulrichsweb Global Serials Directory
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD)
Scopus (посилання)
Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI) (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

044-409-24-41
FAX:
info@hst-journal.com
Україна, 04071, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 9