РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Київські історичні студії
Kyiv historical studies
останнє оновлення 31-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Київський університет імені Бориса Грінченка
Науки:
історичні (13.03.2017) перереєстрація
історичні (28.12.2019)
Спеціальності:
032 - Історія та археологія (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21908-11808Р від 23.02.2016

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 1-2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2524-0749(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2524-0757(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

У науковому часописі «Київські історичні студії» публікуються розвідки, присвячені актуальним проблемам історії (без жодних хронологічних, територіальних або тематичних обмежень), історіографії та джерелознавства, теорії та методології історичної науки, а також рецензії на фахові публікації. Перевага надається дослідженням з історичної урбаністики, насамперед з історії Києва.

In the scientific magazine "Kyiv Historical Studies" publish materials on topical is sues of history (with no chronological, thematic or territorial restrictions), historiography and source, theory and methodology of history, and reviews of professional publications. Preference is given to research on urban history, especially the history of Kyiv.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Ulrichsweb Global Serials Directory
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 485-20-69,(050) 232012-06,(097) 955-63-84
FAX:
istorstudio@kubg.edu.ua,m.budzar@kubg.edu.ua
Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Тимошенка, 13б, кім. 415а, м. Київ, Україна, 04053