РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Китаєзнавчі дослідження
останнє оновлення 31-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України
ГО "Українська асоціація китаєзнавців"
Науки:
історичні (21.12.2015) не фах
історичні (02.07.2020) відмова
економічні (26.11.2020)
політичні (26.11.2020)
філологічні (26.11.2020)
філософські (26.11.2020)
Спеціальності:
32 - Історія та археологія (02.07.2020) відмова
33 - Філософія (26.11.2020)
35 - Філологія (26.11.2020)
51 - Економіка (26.11.2020)
52 - Політологія (26.11.2020)
71 - Облік і оподаткування (26.11.2020)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (26.11.2020)
73 - Менеджмент (26.11.2020)
75 - Маркетинг (26.11.2020)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (26.11.2020)
292 - Міжнародні економічні відносини (26.11.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21055-10855Р від 07.11.2014

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 1-2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів1 Архів2
ISSN: 2409-904X(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Китайська (змішаними мовами)
ISSN: 2616-7328(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Китайська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Журнал публікує статті, присвячені актуальним проблемам історії і сучасності країн Китаю, мові та літературі Китаю, контактам Китаю з іншими країнами Сходу та з Україною, бібліографічні огляди і рецензії, а також інформацію про наукові конференції. Публікуються як оригінальні статті вітчизняних і закордонних авторів, так і переклади історичних, релігійних і літературних пам’яток Китаю.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044)278-76-52,(044) 279-99-71
FAX:
info@sinologist.com.ua
01001, м. Київ, 1, вул. Грушевського 4, к.215, Інстиут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України