РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Клінічна анатомія та оперативна хірургія
останнє оновлення 16-02-2021
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Буковинський державний медичний університет
Науки:
медичні (29.12.2014)
медичні (02.07.2020) відмова
Спеціальності:
222 - Медицина (02.07.2020) відмова
222 - Медицина (09.02.2021) відмова

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 6031 від 05.04.2002

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1727-0847(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 1993-5897(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

У журналі публікуються оригінальні дослідження, аналітичні огляди, лекції та короткі повідомлення з актуальних питань клінічної (хірургічної, топографічної, рентгенологічної, вікової, мікроскопічної, типової, варіантної, ультразвуковової, томографічної) анатомії; досягнення в галузі клінічної та експериментальної хірургії (нові методики експериментального моделювання хірургічних патологічних станів, обгрунтування раціональності і доцільності нових операційних доступів та прийомів, результати їх впровадження у клінічну практику); рецензії на монографії та підручники; статті, присвячені проблемам викладання у вищій медичній школі, пам'ятним та історичним датам, ювілеям тощо.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Ulrichsweb Global Serials Directory
Google Scholar
Index Copernicus
Scientific Indexing Services (SIS)
InfoBase Index (IBI)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE)
International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)
WorldCat
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(0372) 55-55-61,,38050 553-17-57
FAX:
cas@bsmu.edu.ua,topikabsmu@mail.ru
пл. Театральна, 2, м. Чернівці, 58002, Україна