РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія
Clinical anesthesiology and intensive care
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Одеський національний медичний університет
Громадська організація "Одеське науково-практичне товариство гемостазіологів, анестезіологів і реаніматологів"
Науки:
медичні (13.07.2015)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19036-7916Р від 25.04.2012

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2411-9164(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

У журналі «Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія» публікуються теоретичні й оглядові статті, які відображають важливі досягнення науки, підсумки завершених оригінальних клінічних і експериментальних досліджень, основні результати дисертаційних робіт з медицини, а також матеріали меморіального характеру.

"Clinical Anesthesiology and Intensive Care" Journal publishes theoretical and review articles, which cover important achievements of science, results of completed original clinical and experimental researches, basic results of dissertations on medicine, and also memorial materials.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

097 253-42-56
FAX:
aicjournal@gmail.com
вул. Софіївська, 9, кв. 3, м. Одеса, 65082