РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія
Clinical endocrinology and endocrine surgery
останнє оновлення 12-02-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України
Науки:
медичні (29.09.2014) перереєстрація
медичні (17.03.2020)
Спеціальності:
222 - Медицина (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 6494 від 05.09.2002

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1818-1384(print) наклад: 1000
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2519-2582(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

«Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія» – це провідний український спеціалізований науково-практичний журнал, що виходить у світ із 2002 року під егідою Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України. Журнал належить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів та індексується у низці міжнародних наукометричних баз. У виданні публікуються оригінальні статті, огляди, лекції, зарубіжні та національні стандарти (консенсуси, клінічні настанови) із діагностики та лікування ендокринних захворювань, випадки з практики, актуальна інформація з міжнародних і вітчизняних наукових форумів. Статті, надіслані до редакції журналу підлягають рецензуванню.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
Index Copernicus (посилання)
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) (посилання)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE)
WorldCat
General Impact Factor (GIF)
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»
CrossRef
JOURNAL FACTOR
International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)
Open Academic Journals Index (OAJI)
Scientific Indexing Services (SIS)
Academic Research Index (ResearchBib)
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD)
Universal Impact Factor (UIF)
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Головний Редактор
Н.
Б. Зелінська
шеф-редактор
О.
А. Товкай
0
В.
В. Васько
З.
Ф. Веселовська
Мено
Врієнс
Є.
В. Глоба
С.
В. Зябліцев
М.
Л. Кирилюк
Ю.
І. Комісаренко
О.
В. Лукавецький
Люк
Мішель
С.
Ю. Могілевський
В.
О. Паламарчук
В.
І. Паньків
Г.
Рендольф
С.
Й. Рибаков
Л.
К. Соколова
Л.
М. Семенюк
О.
М. Сулаєва
О.
В. Удовіченко
В.
Г. Хоперія
А.
П. Шепелькевич
О.
В. Шідловський
Т.
Ю. Юзвенко

Контактні дані

+38 (044) 254-34-68,+38 (044) 254-66-26
FAX: +38 (044) 254-34-68,+38 (044) 254-66-26,
journal@endosurg.com.ua,vitapol3@gmail.com
Контактна особа Зелінська Наталія Борисівна
м. Київ, 01021, Кловський узвіз, 13-А