РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Клінічна онкологія
останнє оновлення 12-02-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний інститут раку
ТОВ "Моріон"
Науки:
медичні (16.05.2016) перереєстрація
медичні (02.07.2020)
Спеціальності:
222 - Медицина (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17428-6178 Р від 01.02.2011

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2410-2792(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2663-466X(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Публікація оригінальних і оглядових робіт з основних проблем клінічної онкології.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 259-01-82
FAX: (044) 257-60-68
zhurbenko@unci.org.ua
03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43