РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Клінічна та експериментальна патологія
останнє оновлення 12-02-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Буковинський державний медичний університет МОЗ України
Науки:
медичні (06.11.2014) перереєстрація
медичні (11.07.2019)
Спеціальності:
222 - Медицина (11.07.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 6032 від 05.04.2002

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1727-4338(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2521-1153(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

Тематична спрямованість українського науково-медичного журналу «Клінічна та експериментальна патологія» - ознайомлення широкої медичної громадськості з останніми дослідженнями у вивченні клінічних та експериментальних аспектів етіології, патогенезу, клініки, диференціальної діагностики, епідеміології, профілактики та лікування різноманітної патології, а також проблеми вищої медичної освіти.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Ukranian Research&Academy Network
URAN
Academic Research Index (ResearchBib)
Index Copernicus
Scientific Indexing Services (SIS)
Ulrichsweb Global Serials Directory
CrossRef
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(0372) 55-37-54
FAX:
myslytsky@gmail.com,vfmyslickij@bsmu.edu.ua
58002, Чернівецька область, м. Чернівці, пл. Театральна, 2, видавничий відділ БДМУ