РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Клінічна фармація
Clinical pharmacy
Клиническая фармация
останнє оновлення 31-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
МОЗ України
ДП "Державний фармакологічний центр Міністерства охорони здоров’я України"
Національний фармацевтичний університет
Науки:
медичні (04.07.2014) перереєстрація
фармацевтичні (04.07.2014) перереєстрація
медичні (15.10.2019)
фармацевтичні (15.10.2019)
Спеціальності:
222 - Медицина (15.10.2019)
226 - Фармація, промислова фармація (15.10.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 13192-2076 від 14.09.2007

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1562-725X(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2518-1572(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Тематика видання: клінічна фармакологія; клінічні випробування та пов’язане з ними доклінічне вивчення нових лікарських засобів; дослідження біоеквівалентності, фармакокінетики; проблеми біофармації; побічна дія ліків; сучасні інформаційні технології в медицині; організаційні та освітні аспекти клінічної фармації; фармакоекономіка; лабораторна діагностика; застосування препаратів за новими показаннями; фармацевтична опіка; розробка раціональних схем лікування.

Publishing Topics: clinical pharmacology; clinical trials and related preclinical study of new drugs; bioequivalence studies, pharmacokinetic; biopharmaceutics problems; side effects of drugs; advanced information technologies in medicine; organizational and educational aspects of clinical pharmacy;•pharmacoeconomics; laboratory diagnostics; the use of drugs for new indications; pharmaceutical care; the development of rational treatment regimens.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Index Copernicus
Chemical Abstracts Service (CAS)
CrossRef
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Public Knowledge Project (PKP)
WorldCat
Ulrichsweb Global Serials Directory
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(057) 706-30-72
FAX: (057) 706-30-76
clinpharm-journal@nuph.edu.ua
Національний фармацевтичний університет вул. Пушкінська, 53, м. Харків, Харківська область, 61002, Україна