РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Клінічна хірургія
Клиническая хирургия
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
ГО «Асоціація хірургів України»
ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова» НАМН України
Науки:
медичні (24.10.2017) перереєстрація
медичні (15.10.2019)
Спеціальності:
222 - Медицина (15.10.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22539-12439ПР від 20.02.2017

Вид видання: журнал Періодичність: 12 на рік (із свідоцтва); 12 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 0023-2130(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2522-1396(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Тематика: проблеми загальної хірургії, онкологія, опіки, проблеми трансфузіології, дитяча хірургія, нейрохірургія, анестезіологія, реаніматологія та інтенсивна терапія, ортопедія і травматологія, хірургічна ендокринологія, урологія, хірургія серця і судин, експериментальні дослідження, організація хірургічної допомоги, реабілітація хірургічних хворих, проблеми підготовки хірургів, правові питання хірургії, огляди літератури, помилки і складні випадки в хірургії, раціоналізаторські пропозиції і винаходи, короткі повідомлення, рецензії, ювілеї, Історія хірургії.

Topics: problems of general surgery, oncology, combustions, transfusiology, pediatric surgery, neurosurgery, anesthesiology, reanimatology and intensive care, orthopaedy and traumatology, surgical endocrinology, urology, cardiovascular surgery, experimental studies, organization of surgical care, surgical rehabilitation, surgical training, legal aspects of surgery, literature reviews, malpractice, difficult clinical cases, work-improvement suggestions, short notices, criticisms, anniversaries, History of Surgery.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
SciVerse Scopus
EBSCOhost
PubMed
CrossRef
MEDLINE
Index Medicus
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 408-18-11
FAX: (044) 408-18-11
info@hirurgiya.com.ua,jcs@fm.com.ua
03680, м. Київ, МСПП03680, вул. Героїв Севастополя, 30, редакція журналу "Клінічна хірургія"