РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Клітинна та органна трансплантологія
Cell and Organ Transplantology
Клеточная и органная трансплантология
останнє оновлення 22-05-2023
Категорiя А
Засновник(и):
ТОВ "Інститут клітинної терапії"
Науки:
медичні (06.11.2014) перереєстрація
біологічні (06.11.2014) перереєстрація
медичні (28.12.2019) перереєстрація
медичні (27.09.2021)
біологічні (17.03.2020) перереєстрація
біологічні (27.09.2021)
Спеціальності:
222 - Медицина (28.12.2019) перереєстрація
091 - Біологія та біохімія (17.03.2020) перереєстрація
091 - Біологія та біохімія (27.09.2021)
222 - Медицина (27.09.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19692-9492Р від 20.02.2013

Вид видання: журнал Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2308-3794(print)
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 2311-021X(online)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Журнал призначений для фахівців, які працюють у зазначених галузях, а також для лікарів усіх спеціальностей для формування позитивного клінічного мислення у цих напрямках наукових знань. Журнал публікує оригінальні наукові статті, огляди статей і клінічних досліджень, методичні статті, короткі інформаційні повідомлення. Тематичні розділи видання: Найважливіші світові новини в галузі трансплантації та інженерії органів, тканин і клітин. Органна трансплантація: печінка, нирки, підшлункова залоза, серце, легені, інші органи, мультиорганна трансплантація. Клітинна і тканинна трансплантація: гемопоетичні стовбурові клітини, мультипотентні мезенхімальні стромальні клітини, пуповинна кров, шкіра, рогівка. Регенеративна медицина, органна, клітинна і тканинна інженерія. Особливості правового регулювання в трансплантології та біотехнологіях. Інформаційний розділ.

This journal is designed primarily for the professionals working in the above branches of science and technology, for the physicians who in recent years have started using cell technologies in medicine. The editorial staff expects to receive for publication your reviews of the published data, authors’ own original articles containing the results of clinical investigations, methodological recommendations and short communications on the momentous events in science. Coverage includes: Recent major achievements in the field of organs, tissues and cells transplantation. Organ transplantation: liver, kidney, pancreas, heart, lungs, and others, multiple-organ transplantation. Cell and tissue transplantation: hematopoietic stem cells, multipotent mesenchymal stromal cells, umbilical cord blood, skin, cornea etc. Tissue engineering for regenerative medicine. Regulatory issues and legal perspectives in transplantation and cell technology. Information section.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Scopus (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38(096) 921-23-88,38(044) 207-92-07
FAX:
INFO@TRANSPLANTOLOGY.ORG
Україна, м. Київ, 03680, пр-т Космонавта Комарова, 3