РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Комп’ютер у школі та сім’ї
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Інститут педагогіки НАПН України
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
ТОВ "Редакція науково-методичного журналу "Комп’ютер у школі та сім’ї"
Науки:
педагогічні (29.09.2014)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 12217-1101ПР від 17.01.2007

Вид видання: журнал Періодичність: 8 /р (із свідоцтва); 8 /р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2307-9851(print)
Мова повного тексту:
Українська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Тематика журналу - висвітлення змісту та методики викладання інформатики у школі, використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі та в сім’ї.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 481-37-39
FAX:
csf22101@ukr.net,vit_lap@ua.fm