РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Комунальне господарство міст. Серія «Економічні науки»
Коммунальное хозяйство городов. Серия: «Экономические науки»
Municipal economy of cities. Series: «Economic science»
останнє оновлення 12-02-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова
Науки:
економічні (13.03.2017) перереєстрація
економічні (28.12.2019)
Спеціальності:
51 - Економіка (28.12.2019)
71 - Облік і оподаткування (28.12.2019)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (28.12.2019)
73 - Менеджмент (28.12.2019)
75 - Маркетинг (28.12.2019)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (28.12.2019)
241 - Готельно-ресторанна справа (28.12.2019)
242 - Туризм (28.12.2019)
281 - Публічне управління та адміністрування (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22330-12230 ПР від 23.09.2016

Вид видання: збірник Періодичність: 3/р (із свідоцтва); 3/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2522-1809(print) наклад: 150
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2522-1817(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Збірник орієнтований на висвітлення питань з: економіки, менеджменту, маркетингу, підприємництва, фінансів, аудиту, інвестицій в галузі міського господарства, туризму та готельно-ресторанної справи.

The collection is focused on the issues of: economy, management, marketing, entrepreneurship, finance, audit, investments in the field of urban economy, tourism and hotel and restaurant business.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar (посилання)
WorldCat (посилання)
Directory of Open Access Journals (DOAJ) (посилання)
Index Copernicus (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Відповідальний Редактор
Плотницька
С.І.
Plotnytska
S.
доктор наук (економічні), доцент, професор кафедри Менеджменту і публічного адміністрування Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Україна, Харків
Бібік
Н.В.
Bibik
N.
кандидат наук (економічні), доцент, доцент кафедри Економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку; директор Центру міжнародної діяльності і освіти Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Україна, Харків, 1, 1, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0924-6763
Член Редколегії
Gazzola
Patrizia
доктор філософії (економічні), професор, професор економічного факультету University of Insubria, Італія, Варесе, 4, 4, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2521-4892
Момот
Т.В.
Momot
T.
доктор наук (економічні), професор, завідуюча кафедрою фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Україна, Харків, 4, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7397-3565
Новікова
М.М.
Novikova
M.
доктор наук (економічні), професор, завідуюча кафедрою Менеджменту і публічного адміністрування Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Україна, Харків, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5939-0926, ResearcherID: F-6772-2019
Оболенцева
Л.В.
Obolentseva
L.
кандидат наук (економічні), доцент, Завідувач кафедрою туризму і готельного господарства Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Україна, Харків, 1, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7085-6902
Онищенко
В.О.
Onyshenko
V.
доктор наук (економічні), професор, ректор Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Україна, Полтава, 1, ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3486-1223
Рудаченко
О.О.
Rudachenko
O.
кандидат наук (економічні), старший викладач кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Україна, Харків, 1, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9597-5748

Контактні дані

38 (057) 707-33-21
FAX:
khg@kname.edu.ua
61002, Харківська область, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17