РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Краєзнавство
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Всеукраїнська спілка краєзнавців
Інститут історії України НАН України
Науки:
історичні (22.12.2016)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 10373 від 08.09.2005

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2222-5250(print)
Мова повного тексту:
Українська

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

У журналі публікуються статті, присвячені історії краєзнавчого руху в Україні, галузям краєзнавства, збереженню, використанню, популяризації пам’яток історії та культури, теорії та практиці українського музейництва, пам’яткознавства та туристичної справи, питанням історичної регіоналістики, мікроісторії та історії повсякденності, видатним постатям, висвітлюються сучасні краєзнавчі події.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

278-02-38,,279-13-88
FAX:
kraeznavstvo@ukr.net,bazhanclio@ukr.net
01001, м. Київ-1, вул. М.Грушевського, 4, кім. 212