РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Культура і сучасність
Culture and Contemporaneity
Культура и современность
останнє оновлення 31-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Науки:
мистецтвознавство (07.10.2015) перерєстрація
мистецтвознавство (02.07.2020)
культурологія (07.10.2015) перереєстрація
культурологія (02.07.2020)
Спеціальності:
22 - Дизайн (02.07.2020)
23 - Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (02.07.2020)
28 - Менеджмент соціокультурної діяльності (02.07.2020)
34 - Культурологія (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21134-10934 ПР від 08.12.2014

Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2226-0285(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

В альманасі висвітлюються актуальні питання культурології та мистецтвознавства, опосередковані динамічними змінами на сучасному етапі цивілізаційних трансформацій.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
International Impact Factor Services (IIFS)
Academic Research Index (ResearchBib)
Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
Google Scholar
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Innospace
Scientific Indexing Services (SIS)
Journals Impact Factor (JIF)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 280-21-93
FAX:
nauka@dakkkim.edu.ua
вул. Лаврська, 9, кім. 37, корпус 11, м. Київ, Україна, 01015