РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Культура України (серія: культурологія, мистецтвознавство)
останнє оновлення 08-09-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Харківська державна академія культури
Науки:
культурологія (21.12.2015) перереєстрація
культурологія (02.07.2020)
мистецтвознавство (21.12.2015) перереєстрація
мистецтвознавство (02.07.2020)
Спеціальності:
34 - Культурологія (02.07.2020)
21 - Аудіовізуальне мистецтво та виробництво (02.07.2020)
24 - Хореографія (02.07.2020)
25 - Музичне мистецтво (02.07.2020)
26 - Сценічне мистецтво (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 13567-2540Р від 26.12.2007

Вид видання: збірник Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2410-5325(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2522-1140(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

У науковому збірнику подано матеріали за результатами наукових досліджень проблем культурології та мистецтвознавству.

The proceedings present the results of the scientific studies on the issues of Culturology.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar (посилання)
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) (посилання)
Index Copernicus (посилання)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE) (посилання)
WorldCat (посилання)
Directory of Open Access Journals (DOAJ) (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання) (посилання) (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38(057)731-27-83
FAX:
rvv2000k@ukr.net
ХДАК, Україна, 61057, Харківська область, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4