РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Культурологічна думка
останнє оновлення 01-10-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Інститут культурології НАМ України
Науки:
культурологія (09.03.2016) перереєстрація
культурологія (02.07.2020)
мистецтвознавство (09.03.2016) перереєстрація
мистецтвознавство (02.07.2020)
Спеціальності:
21 - Аудіовізуальне мистецтво та виробництво (02.07.2020)
22 - Дизайн (02.07.2020)
24 - Хореографія (02.07.2020)
25 - Музичне мистецтво (02.07.2020)
26 - Сценічне мистецтво (02.07.2020)
34 - Культурологія (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21917-13757ПР від 21.05.2019

Вид видання: збірник Періодичність: 1/р (із свідоцтва); 1/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2311-9489(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

У щорічнику висвітлюються актуальні питання теорії та історії культури, етнокультурології та культурної антропології, музеєзнавства, пам’яткознавства, прикладної культурології, динаміки розвитку світової культури.

This edition discloses topical issues of theory and history of culture, ethnic cultorology and cultural anthropology, museology, protection of cultural heritage, applied culturology, world culture development dynamics.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

235-72-28
FAX:
kultdumka.iknamu@gmail.com
Інститут культурології НАМУ, б-р Т. Шевченка, 50-52, к. 715, м. Київ, 01032