РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Лінгвістичні студії
Linguistic Studies
останнє оновлення 01-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Науки:
філологічні (16.05.2016) перереєстрація
філологічні (17.03.2020)
Спеціальності:
35 - Філологія (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21878-11778ПР від 18.01.2016

Вид видання: збірник Періодичність: 2 /р (із свідоцтва); 2 /р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1815-3070(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Польська, Болгарська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2308-0019(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Польська, Болгарська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Збірник наукових праць «Лінгвістичні студії» уміщує мовознавчі розвідки з усіх аспектів вивчення мовної системи, зокрема, з актуальних проблем теорії мови, дериватології, еволюції морфологічних та синтаксичних категорій, зіставно-типологічного вивчення мов та лінгвістики тексту, дискурсивних студій та дискурс аналізу, особливостей функційної семантики лексичних та фразеологічних одиниць, площини прикладної лінгвістики, соціолінгвістики, етнолінгвістики, ономастики та історії мов та ін.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Genamics
JournalSeek
WorldCat
Ulrichsweb Global Serials Directory
Google Scholar
Index Copernicus
Academic Research Index (ResearchBib)
Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 050 232 78 02
FAX:
ls.donnu.ukr@gmail.com
Кафедра загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Філологічний факультет, Донецький національний університет імені Василя Стуса вул. Академіка Янгеля, 4, м. Вінниця, Вінницька область, Україна, 21007