РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Літературознавчі студії
останнє оновлення 01-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Науки:
філологічні (21.12.2015) перереєстрація
філологічні (26.11.2020)
Спеціальності:
35 - Філологія (26.11.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16157-4629 Р від 11.12.2009

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2-3/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2520-6346(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе", зовнішнє, внутрішнє

Тематика

У збірнику вміщено наукові праці викладачів, аспірантів, магістрів, у яких досліджуються актуальні питання сучасного літературознавства та компаративістики.

This collection contains scientific articles written by professors, PhD students, masters. These articles concern current issues of contemporary literary studies and comparativistics.

Сборник содержит научные работы преподавателей, аспирантов, магистров. В этих работах исследуются актуальные вопросы современного литературоведения и компаративистики.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 227-38-28,(044) 227-38-48
FAX: (044) 227-38-28,(044) 227-38-48

04080, Україна, м. Київ-80, а/с 41