РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Львівський медичний часопис
Acta Medical Leopoliensia.
останнє оновлення 12-02-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
Науки:
медичні (04.07.2014) перереєстрація
біологічні (07.05.2019)
медичні (07.05.2019)
Спеціальності:
91 - Біологія (07.05.2019)
221 - Стоматологія (07.05.2019)
222 - Медицина (07.05.2019)
226 - Фармація, промислова фармація (07.05.2019)
228 - Педіатрія (07.05.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15067-3639ПР від 15.04.2009

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1029-4244(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2415-3303(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

"Львівський медичний часопис / Acta Medica Leopoliensia" є незалежним, багатопрофільним журналом для обміну науковою і клінічною інформацією, який публікує оригінальні дослідження у всіх ділянках медицини, в тому числі молекулярної біології, біохімії, генетики, біотехнології та інші. У журналі публікуються оригінальні статті, оглядові, статті з історії медицини та рецензії медичних книг.

"Lviv Medical Journal / Acta Medica Leopoliensia" is an independent, multi-magazine for the exchange of scientific and clinical information, which publishes original research in all areas of medicine, including molecular biology, biochemistry, genetics, biotechnology and others. The journal publishes original articles, reviews, articles on the history of medicine and medical review books.

"Львовский медицинский журнал / Acta Medica Leopoliensia» является независимым, многопрофильным журналом для обмена научной и клинической информацией, который публикует оригинальные исследования во всех областях медицины, в том числе молекулярной биологии, биохимии, генетики, биотехнологии и другие. В журнале публикуются оригинальные статьи, обзорные, статьи по истории медицины и рецензии медицинских книг.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

AcademicKeys
Advanced Sciences Index (ASI)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Biblioteca VirtualemSaude (BVS)
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
Google Scholar
Index Copernicus
International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)
Journal Tables of Content (JournalTOCs)
Open Academic Journals Index (OAJI)
Academic Research Index (ResearchBib)
Scientific Indexing Services (SIS)
Ulrichsweb Global Serials Directory
WorldCat
OCLC Online Computer Library Center
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(032) 275-49-36
FAX:
aml.lnmu@gmail.com
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, вул. Пекарська 69, м. Львів, Львівська область, 79010; Адреса редакції: 79014, м. Львів, вул. Мечнікова, 10, каб. №7.