РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Людина та довкілля. Проблеми неоекології
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Науки:
географічні (13.07.2015) перереєстрація
географічні (17.03.2020)
Спеціальності:
101 - Екологія (17.03.2020)
103 - Науки про Землю (17.03.2020)
201 - Агрономія (17.03.2020)
205 - Лісове господарство (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 5097 від 03.05.2001

Вид видання: журнал Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1992-4224(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2415-7678(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Представлені результати досліджень в області географії, екології та охорони навколишнього середовища. Висвітлюються питання теорії й практики аналізу, оцінки і оптимізації стану навколишнього середовища, а також фактори і наслідки антропогенного впливу на довкілля; розглядаються питання екологічного менеджменту, безпеки і освіти.

Results of researches in the domain of geography, ecology and environmental protection are presented. Issues of theory and practice of analysis, assessment and optimization of the environmental state as well as factors and consequences of anthropogenic pressure on the environment are covered; issues of environmental management, safety and education are considered.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

057 707-53-86,,057 707-56-36
FAX:
ecology.journal@karazin.ua
61022, Харківська область, м. Харків, майдан Свободи, 6, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, екологічний факультет, кімн. 477