РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філософія»
останнє оновлення 17-09-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка МОН України
Науки:
філософські (07.10.2016) перереєстрація
філософські (24.09.2020)
Спеціальності:
33 - Філософія (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24075-13915Р від 02.09.2019

Вид видання: збірник Періодичність: 1/р (із свідоцтва); 1/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2522-4700(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Польська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2522-4719(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Польська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

У збірнику публікуються статті з актуальних проблем філософського знання. Особливу увагу звернуто на антроплогічні виміри історико-філософського процесу, освітньо-педагогічного простору, соціально-культурних проблем сучасності.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Academic Research Index (ResearchBib)
ICI World of Journals
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(03244) 2-33-61,,067 436-58-74
FAX:
zbirnyky@gmail.com,tkacenkoaleksandr1928@gmail.com
82100, Україна, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Леся Курбаса, 2, кафедра філософії імені професора В.Г.Скотного