РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Матеріали до української етнології
Материалы к украинской этнологии
Маterials to Ukrainian Ethnology
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
НАН України
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України
Науки:
історичні (06.03.2015)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20362-10162Р від 05.11.2013

Вид видання: збірник Періодичність: 1/р (із свідоцтва); 1/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2313-8505(print)
Мова повного тексту:
Українська

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Проблематика: етнокультура та методи її дослідження, проблеми збереження та трансляції в постіндустріальному інформаційному просторі.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 279-45-22,,278-34-54
FAX: 278-34-54
redaktsiia@etnolog.org.ua,etnolog@etnolog.org.ua
01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4