РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Машинобудування
Engineering
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Українська інженерно-педагогічна академія
Науки:
технічні (11.07.2016) перереєстрація
технічні (17.03.2020) gththt'cnhfwsz
технічні (07.04.2022)
Спеціальності:
131 - Прикладна механіка (17.03.2020)
132 - Матеріалознавство (17.03.2020)
133 - Галузеве машинобудування (17.03.2020)
152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (07.04.2022)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 12132-1016Р від 26.12.2006

Вид видання: збірник Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2079-1747(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

У збірнику подано результати наукових досліджень в галузі машинобудування. Розглянуто важливі проблеми міцності, стійкості, роботоздатності, динаміки вантажопідйомних, транспортуючих машин та верстатів, а також питання технології машинобудування.

There were considered the important problems of strength, steadiness, capacity for work, dynamics of loading transporting, technological, machines and imporers, also a question of machine-building technologic.

В сборнике поданы результаты научных исследований в области машиностроения. Рассмотрены важные проблемы прочности, устойчивости, работоспособности, динамики грузоподъемных, транспортных машин и станков, а также вопросы технологии машиностроения.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Registry of Open Access Repositories (ROAR)
The Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(057)733-78-18
FAX: (057)731-32-36
mashynobuduvannia@uipa.edu.ua
Україна, 61003, Харківська область, м. Харків, вул. Університетська, 16, Українська інженерно-педагогічна академія