РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Медична інформатика та інженерія
Medical Informatics and Engineering.
Медицинская информатика и инженерия
останнє оновлення 01-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика
ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського"
Науки:
медичні (21.12.2015) перереєстрація
біологічні /14.01.07, 14.01.14, 14.01.31, 14.01.32, 14.01.39, 14.02.01, 14.03.01, 14.03.04, 14.03.05, 14.03.06, 14.03.07, 14.03.11 / (21.12.2015) перереєстрація
медичні (11.07.2019)
біологічні (15.10.2019)
Спеціальності:
222 - Медицина (11.07.2019)
224 - Технології медичної діагностики та лікування (11.07.2019)
91 - Біологія (15.10.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 12935-1819Р від 03.07.2007

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1996-1960(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: внутрішнє

Тематика

Науково-практичне видання спрямоване на iнформування працiвникiв галузi охорони здоров'я України, науковцiв, викладачiв медичних вищих навчальних закладiв, спiвробiтникiв науково-дослiдних iнститутiв медичного профiлю та громадськостi про результати наукових дослiджень з медичної iнформатики та iнженерiї, про сучаснi тенденцiї й процеси iнформатизацiї, що вiдбуваються в медичнiй галузi.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Ulrichsweb Global Serials Directory
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Hinari
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 456-7209
FAX: (044) 456-7209
k-minf05@nmapo.edu.ua,mijournal@nmapo.edu.ua
вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, 04112, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Редакція журналу «Медична інформатика та інженерія» (кафедра медичної інформатики)