РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Медична наука України
останнє оновлення 01-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця МОЗ України
Науки:
медичні (13.03.2017)
медичні (02.07.2020) відмова
медичні (26.11.2020)
Спеціальності:
222 - Медицина (02.07.2020) відмова
221 - Стоматологія (26.11.2020)
222 - Медицина (26.11.2020)
224 - Технології медичної діагностики та лікування (26.11.2020)
225 - Медична психологія (26.11.2020)
226 - Фармація, промислова фармація (26.11.2020)
227 - Фізична терапія, ерготерапія (26.11.2020)
228 - Педіатрія (26.11.2020)
229 - Громадське здоров’я (26.11.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21521-11421ПР від 18.08.2015

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2664-472X(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2664-4738(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: внутрішнє

Тематика

Ознайомлення читачів з науковими досягненнями в галузі теоретичної і клінічної медицини. Напрямами: Теоретична медицина; Клінічна медицина; Профілактична медицина; Огляд літератури; Хроніка.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 (044) 234-69-75,+38 (044) 45-44-927,+38 (095) 244-27-26
FAX: +38 (044) 234-69-75
msu@nmu.ua,msu.nmu34@gmail.com,panova10000@gmail.com
Контактна особа Панова Тетяна Іванівна
Україна, 01601, м. Київ, бульв. Шевченка, 13