РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Менеджмент
останнє оновлення 11-10-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Київський національний університет технологій та дизайну
Науки:
економічні (07.10.2016) перереєстрація
економічні (18.12.2018)
Спеціальності:
051 - Економіка (18.12.2018)
071 - Облік і оподаткування (18.12.2018)
072 - Фінанси, банківська справа та страхування (18.12.2018)
073 - Менеджмент (18.12.2018)
075 - Маркетинг (18.12.2018)
076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (18.12.2018)
281 - Публічне управління та адміністрування (18.12.2018)
241 - Готельно-ресторанна справа (18.12.2018)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22130-12030 ПР від 16.05.2016

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2415-3206(print)
Мова повного тексту:
Англійська, Польська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Англійська, Українська

Тематика

Тематична спрямованість: менеджмент, економіка, міжнародні економічні відносини, проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні та світі, публічне управління та адміністрування, маркетинг, торгівля та біржова діяльність, фінанси, банківська справа та страхування, туризм, готельно-ресторанний бізнес.

Thematic focus: management, economics, international economic relations, problems and prospects of entrepreneurship development in Ukraine and abroad, public management and administration, marketing, trade and exchange activities, finance, banking and insurance, tourism, hotel and restaurant business.

Тематическая направленность: менеджмент, экономика, международные экономические отношения, проблемы и перспективы развития предпринимательства в Украине и мире, публичное управление и администрирование, маркетинг, торговля и биржевая деятельность, финансы, банковское дело и страхование, туризм, отельно-ресторанный бизнес.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 044 256-21-44
FAX:
management_KNUTD@knutd.edu.ua
01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, корп. 4, к. 917