РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Мистецтво та освіта
останнє оновлення 01-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Інститут проблем виховання НАПН України
Інститут обдарованої дитини НАПН України
Науки:
педагогічні (09.03.2016) перереєстрація
педагогічні (02.07.2020)
мистецтвознавство (24.09.2020) відмова у фаховості
Спеціальності:
11 - Освітні, педагогічні науки (02.07.2020)
12 - Дошкільна освіта (02.07.2020)
13 - Початкова освіта (02.07.2020)
14 - Середня освіта (за предметними спеціальностями) (02.07.2020)
15 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) (02.07.2020)
22 - Дизайн (24.09.2020) відмова у фаховості
23 - Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (24.09.2020) відмова у фаховості
25 - Музичне мистецтво (24.09.2020) відмова у фаховості

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21388-11188 ПР від 17.06. 2015

Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2308-8885(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: внутрішнє

Тематика

Журнал «Мистецтво та освіта» - всеукраїнське науково-методичне видання, спрямоване на висвітлення проблем теорії, історії мистецької освіти, теорії та методики виховання, методики викладання музики та образотворчого мистецтва.

Art and Education Art and Education is a Ukrainian scientific and methodological journal. The Journal focuses on theory and history of art education, theory and methodology of education, and methods of teaching music and art.

Журнал «Искусство и образование» - всеукраинское научно-методическое издание, направленное на освещение проблем теории, истории художественного образования, теории и методики воспитания, методики преподавания музыки и изобразительного искусства.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані


FAX:
artedu77@gmail.com
04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, 7 поверх, ауд. 713