РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Мистецтвознавчі записки
Notes on Art Criticism
Искусствоведческие записки
останнє оновлення 01-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Науки:
культурологія (07.10.2015) не фаховий
мистецтвознавство (07.10.2015) перереєстрація
мистецтвознавство (02.07.2020)
Спеціальності:
22 - Дизайн (02.07.2020)
23 - Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (02.07.2020)
24 - Хореографія (02.07.2020)
25 - Музичне мистецтво (02.07.2020)
26 - Сценічне мистецтво (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21135-10935 ПР від 08.12. 2014

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2226-2180(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

В збірнику висвітлюється різноманітна історична та теоретична проблематика з мистецтвознавства та культурології. Теми статей пов’язані як із сучасною мистецькою практикою, так і з художньою культурою минулих епох. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів гуманітарних навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться проблемами художньої культури.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
International Impact Factor Services (IIFS)
Google Scholar
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Innospace
Scientific Indexing Services (SIS)
Journals Impact Factor (JIF)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 280-21-93
FAX:
nauka@dakkkim.edu.ua
вул. Лаврська, 9, корпус 11, кім. 37, м. Київ, Україна, 01015